۱۲۰۵
۰
۱۳۹۳/۹/۱۹
شهر در ایران زمین

شهر در ایران زمین

پدیدآور: حسن باستانی راد ناشر: علمتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر به بررسی مفهوم تاریخی شهر در ایران زمین می‌پردازد.

معرفی کتاب

ایران زمین جزو خاستگاه‌های شهرنشینی است و ایرانیان از پیشگامانِ ساخت شهر و زندگی مدنی بوده‌اند. کمتر شهری در ایران است که از آثاری فاخر و جهانی برخوردار نباشد. حفظ این آثار و مواریث کهن، وظیفه امروز ما می‌باشد.

پیدایش و بالندگی شهر و شکوفایی شهر نشینی در گستره جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران زمین، متأثر از عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گوناگونی بوده است.

در ایران همواره شهر پایگاه و پهنه انتقال دهنده دستاوردهای جامعه ایرانی در دوره‌های گوناگون بوده است؛ از این رو شهر و شهرنشینی در ایران عنصری اثرگذار است. چندان که در سیر تکوین جامعه ایران توأمان با دیگر شیوه‌های زندگی، همچون ده نشینی و کوچ‌روی، همواره سهم قابل تأملی داشته است.

درباره شهر و شهرنشینی در ایران، تاکنون پژوهش‌های گوناگونی انجام گرفته است که هرکدام از دیدگاهی قابل تأمل و دربردارنده آگاهی‌‌های ارزشمندی هستند. کتاب حاضر به بررسی مفهوم تاریخی شهر در ایران زمین می‌پردازد.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

فصل یکم: استان در جهان ایرانی

فصل دوم: واژه‌شناسی و گونه‌شناسی تاریخی شهر و روستا

فصل سوم: پویایی شهر ایرانی در فراگرد زمان

فصل چهارم: پیکرشناسی شهر ایرانی

مآخذ

مآخذ تصاویر

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

بدون تصویر

مرآت واردات، اثري تازه در باره تاريخ صفويه

محمد شفيع طهراني

نويسنده فرزند محمد شريف و از خانداني اهل فضل و دانش است که در ايران و هند مي زيسته و در اين کتاب گزا

امان التواریخ 5 جلد

امان التواریخ 5 جلد

میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی

کتاب امان التواریخ در 7 جلد و طی 10 سال نوشته شده که به خصوص جلدهای ششم و هفتم آن برای تاریخ معاصر ا

منابع مشابه

ایران پل میان فرهنگی تعاملات بین المللی جاده ابریشم

ایران پل میان فرهنگی تعاملات بین المللی جاده ابریشم

حسن باستانی راد

این کتاب مجموعه ای از پژوهش های نگارنده درباره ی جاده ی ابریشم است که با هدف نشان دادن نقش تاریخی ا

دیگر آثار نویسنده

ایران پل میان فرهنگی تعاملات بین المللی جاده ابریشم

ایران پل میان فرهنگی تعاملات بین المللی جاده ابریشم

حسن باستانی راد

این کتاب مجموعه ای از پژوهش های نگارنده درباره ی جاده ی ابریشم است که با هدف نشان دادن نقش تاریخی ا