۱۵۲۸
۰
۱۳۹۳/۹/۱۰
نبرد سردار آباد ارمنستان 23 مه 1918 م

نبرد سردار آباد ارمنستان 23 مه 1918 م

پدیدآور: ژاک کایالوف ناشر: پردیس دانشتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مترجم: کاوه بیاتمکان چاپ: تهران

خلاصه

در 23 مه 1918 نیروهای ارمنی یک قوای برتر ترک را که به سمت ایروان پیشروی می کردند، در هم شکستند. این پیروزی که در آستانه اچمیادزین صورت گرفت، دل ارمنستان ار از خطر اشغال نجات داد. این بررسی سعی و تلاشی است جهت بازسازی واقعه مزبور.

معرفی کتاب

در اواخر مه 1918 م در یکی از مراحل پایانی جنگ اول جهانی یک نیروی محدود ارمنی موفق شد در حوالی سردارآباد پیشروی نظامیان عثمانی را به سمت ایراون در هم شکسته و متوقف کند.

اگر چه این نبرد از لحاظ شدت در مقایسه با انبوهی از دیگر نبردهای صورت گرفته در آن جنگ جهانی، زد و خود مختصری بیش نبود ولی به گونه ای که در این کتاب می خوانیم، جایگاه آن از لحاظ تحولات منطقه ای و به ویژه تاریخ مقاومت ارمنی ها در برابر بد روزگار و دستیابی به حداقلی از موجودیت ملی مهم و تعیین کننده بود.

در 23 مه 1918 نیروهای ارمنی یک قوای برتر ترک را که به سمت ایروان پیشروی می کردند، در هم شکستند. این پیروزی که در آستانه اچمیادزین صورت گرفت، دل ارمنستان ار از خطر اشغال نجات داد.

این بررسی سعی و تلاشی است جهت بازسازی واقعه مزبور.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

مقدمه مترجم

پیشگفتار

سپاسگذاری

فصل اول: در آستانه نبرد

فصل دوم: داده های نظامی

فصل سوم: روایت شاهدان

فصل چهارم: داده های پراکنده

فصل پنجم: تاکتیک ها و تدارکات

فصل ششم: برداشت های متفاوت

فصل هفتم: راده و ابزارها

سخن آخر

کتابشناسی گزیده

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سال های دانشکده: یادنامه پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

سال های دانشکده: یادنامه پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

نویسندگان

یادنامه ی حاضر شامل یادداشت های برخی از فارغ التحصیلان دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی به ویژه در رشته

اخبار عارف قزوینی در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

اخبار عارف قزوینی در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

مهدی نورمحمدی

کتاب حاضر که باید آن را در حکم دانشنامه ای ارزشمند درباره ی زندگی و آثارعارف قزوینی، چهره ی سرشناس ا