۱۱۲۱
۰
۱۳۹۳/۸/۱
مجموعه درس‌گفتارهایی درباره روش شناسی تاریخ

مجموعه درس‌گفتارهایی درباره روش شناسی تاریخ

پدیدآور: احمد پاکتچی مصحح: صالح زارعیناشر: دانشگاه امام صادق (ع)تاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب مجموعه سلسله جلسات درسی استاد احمد پاکتچی است که در دو نیمسال تحصیلی با عنوان «روش‌شناسی تاریخ» در جمع دانشجویان رشته تاریخ تشیع دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) ارائه شده است.

معرفی کتاب

کتاب مجموعه سلسله جلسات درسی استاد دکتر احمد پاکتچی است که در دو نیمسال تحصیلی با عنوان «روش‌شناسی تاریخ» در جمع دانشجویان رشته تاریخ تشیع دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) ارائه شده است. در فصل اول از ابزارهای اصلی پژوهشگر سخن رفته است و فصل دوم «رده‌بندی و ارزش‌یابی اطلاعات» و چگونگی آن را گزارش کرده است. «مطالعات جانبی تاریخ» عنوان فصل سوم است و در فصل چهارم از «عناصر فرهنگی، زبانشناسی و نام‌شناسی» و نقش آن در پژوهش‌های تاریخی بحث شده است. جغرافیای تاریخی بر پیشانی فصل پنجم نشسته است که مشتمل است بر بحث و بررسی از «جای»ها، شهرها، دیه‌ها، سرزمین‌ها و نقش‌آفرینی آنها در حوادث و جریان‌های تاریخی. گاه‌شماری و گونه‌های آن مبحث دیگر کتاب است و سرانجام در فصل هفتم بحث مهم «رویکردها در تحلیل اطلاعات» را می‌خوانیم. ساختارگرایی در تاریخ و سازمندگرایی در تاریخ عناوین فصل‌های هشتم و نهم هستند و آن‌گاه سه تکمله است با عناوین رویکردهای تحلیل اطلاعات، مکاتب تاریخ‌پژوهی و نقاط تمایز آنها و بالاخره تضادهای دوگانه در مقولات دینی.

چرایی عرضه بحث‌های نهایی به عنوان تکمله را در پیشگفتار گزارش کرده‌اند (ص 18). کتاب در بحث‌های مرتبط با روش‌شناسی از جایگاه مهمی برخوردار است.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

فصل 1. مقدمات

فصل 2. رده بندی و ارزش‌یابی اطلاعات

فصل 3. مطالعات جانبی تاریخ

فصل 4. مطالعه عناصر فرهنگی، زبان‌شناسی و نام‌شناسی

فصل 5. جغرافیای تاریخی

فصل 6. گاه‌شماری

فصل 7. رویکردها در تحلیل اطلاعات

فصل 8. ساختارگرایی در تاریخ

فصل 9. سازمندگرایی (کنستروکتیویسم) در تاریخ

تکمله فصل اول: رویکردهای تحلیل اطلاعات

تکمله فصل دوم: مکاتب تاریخ پژوهی و نقاط تمایز آنان

تکمله فصل سوم: تضادهای دوگانه در مقولات دینی

منابع و مآخذ

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

استعمار در خیلج فارس { استعمارگران در کرانه ی جنوبی خلیج فارس (1955-1763 م)}

استعمار در خیلج فارس { استعمارگران در کرانه ی جنوبی خلیج فارس (1955-1763 م)}

صلاح العقاد

کتابی که پیش رو دارید ترجمه ی اثری است منحصر به فرد از زبان عربی تحت عنوان «الاستعمار فی الخلیج الفا

چین و ارتباطات ایرانی ـ اسلامی

چین و ارتباطات ایرانی ـ اسلامی

مجید هادی زاده

پیشینه روابط اسلام ـ ایران با چین چگونه بوده است؟ این سؤال در پی سفر نویسنده کتاب به کشور چین در ذهن