۱۳۹۲
۰
۱۳۸۴/۶/۱
تاريخ شفاهي کانون نشر حقايق اسلامي

تاريخ شفاهي کانون نشر حقايق اسلامي

پدیدآور: پروين منصوري

معرفی کتاب

در سالهاي پس از شهريور بيست که حزب توده فعال شد و بدليل ضعف نيروهاي مذهبي -  که خود محصول مبارزه با دين در دوره رضاخان بود -  توانست عده زيادي از جوانان را به کام انديشه هاي مادي و الحادي بکشاند، شماري از نيروهاي مذهبي تلاش کردند تا برابر آن بايستادند و دين و ايمان مردم را پاسداري کنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در اين ميان، در هر يک از شهرها که امکان وجود رهبري فکري مناسب بود،  تلاش هايي آغاز شد. در مشهد يکي از اين افراد محمد تقي شريعتي بود که زماني درکسوت روحانيت بود و در دوره رضاخان به اقتضاي شرايط لباس را کنار گذاشته بود. ايشان به همراه عده اي قابل توجه از فرهيختگان متدين مشهد با ايجاد کانون نشر حقايق اسلامي در سال 1323، مبارزه با افکار توده اي را آغاز کردند. همزمان تلاش کردند تا افکار و انديشه هاي ديني را هم بازسازي کرده با انحراف و تحريف مبارزه کنند. اين کانون در ادامه فعاليت هاي مذهبي خود در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت درگير سياست هم شد و بعدها به همين دليل با محدوديت هايي روبرو و به مرور تعطيل گرديد.

کتابي که تحت عنوان تاريخ شفاهي کانون نشر حقايق اسلامي انتشار يافته مجموعه اي از خاطرات شفاهي کساني است که به نوعي در اين ماجرا فعال بوده و خاطراتي در آن به يادگار دارند.

اين خاطرات نشانگر آن است که کانون نشر حقايق در مشهد تأثير قابل ملاحظه اي روي افکار مذهبي هاي آن شهر داشته و به مقدار زيادي توانسته است در برابر افکار مادي حزب توده بايستد. بعدها دکتر شريعتي در تقريرات خود براي ساواک بارها تأکيد کرد که پدر او در کانون چه اندازه در مقابل کمونيست ها ايستادگي کرده و مانع از نشر بيشتر آن افکار در خراسان شده است. و اين سخن درستي بود.

کتاب از پنج فصل ترتيب يافته است.

فصل اول بستر شکل گيري کانون نشر حقايق اسلامي

فصل دوم کانون نشر حقايق اسلامي.

فصل سوم کانون در عرصه سياست

فصل چهارم کانون و رژيم کودتا

فصل پنجم فعاليت هاي کانون در خفا.

در اين فصل اخير حسينيه ارشاد به نوعي ادامه کار کانون نشر حقايق دانسته شده است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی

هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی

احمد اشرف

غلبه ی گفتمان فراملی اسلام گرایی بر آمده از انقلاب اسلامی ایران به ویژه در دهه های نخستین آن بحث ملی

ادبیات پهلوی

ادبیات پهلوی

کارلو.ج.چرتی

کتاب ادبیات پهلوی به آثار به جای مانده از فارسی میانه می پردازد که نگارش آنها به سده های هشتم و نهم

منابع مشابه بیشتر ...

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

هیو گدارد

کتاب حاضر نخست با نگاهی به پیشینه ی ارتباط مسیحیت با دین یهودیت در دوره ی پیش از اسلام، به دوره های