۱۱۲۷
۰
۱۳۹۳/۶/۱۳
تاریخ بیداری ملی و استقلال تاجیکستان

تاریخ بیداری ملی و استقلال تاجیکستان

پدیدآور: شراف الدین امام ناشر: میوندتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مترجم: شمس الحق آریانفرمکان چاپ: کابل

خلاصه

موضوع این کتاب بررسی و تحقیق تام ظهور، تشکل و تحول بیداری ملی و احیای استقلال تاجیکستان است.

معرفی کتاب

تاجیکستان، از جمله کشورهای همسایه ما، قرابت تام و تمامی با فرهنگ، اندیشه، آداب و رسوم و مواریث تمدنی کشورمان دارد. این کشور در دوران معاصر تحولات زیادی را پشت سر گذرانده و اکنون جریان‌های فکری آن که کشور را سوق می‌دهند در بین روشنفکری و سنت، در پویه‌ای تاریخی هستند.

موضوع این کتاب بررسی و تحقیق تام ظهور، تشکل و تحول بیداری ملی و احیای استقلال تاجیکستان است. این بررسی بر مبنای مأخذهای گوناگون تاریخی و شناخت نقادانه آثار محققان معاصر وطنی و خارجی انجام پذیرفته است. ضمن آن تلاش شده است تمایلات و روندهای اساسی سیاسی و اجتماعی، بخصوص روندهای سیاسی و تشکل ساختار و نهادهای نوین در سال‌های 1985 ـ 1991 منفصل و در رنگارنگی تاریخی شان انعکاس و ارزیابی شوند.

در مقدمه کتاب آمده است: رستاخیز تاجیکستان در سال 1991 ظهور روشن و برجسته این روند و تمایلات دیگر قانونمند تاریخی می‌باشد. ولی تشکل سنگین و حتی خونین تاجیکستان مستقل در سال‌های 1992 ـ 1997 و پدیده‌های منفی و قسما فلاکت‌بار اجتمایع، سیاسی، فرهنگی و معنوی پیوند به آن سؤال‌های زیادی را ایجاد کرد: آیا استقلال نیاز واقعی و قانونمند تاجیکستان بود و یا آن، به عباره معروف رحمان نبی‌یف نخستین رئیس جمهوری کشور، مثل تراشه از بام افتاده، به سر مردم کشور ناگهانی آمد؟ آیا تاجیکستان قادر است استقلال خود را نگهداری نماید و یا این مادر وطن عزیز ما (طوری که شوینیستان روسیه و ازبکستان و کمونیستان خود تاجیکستان پیگیرانه و هدفمندانه تبلیغ و تلقین می‌کنند) محکوم آن است که جزو مطیع و لگدمان کشور دیگر واحد و شوینیستش گردد؟ آیا واقعا هم حادثات خونین سال‌های 1992 ـ 1993 بیانگر تام شکست ایده ملی و آرمان‌های عمومی ملی تاجیکان بوده است؟ آیا علت عمده و اساسی در آن نهفته، که خلق تاجیک همچون خلق واحد، با خودآگاهی و خودشناسی عام، اصالت تاریخی و فرهنگی، با سیرت اصیل و خاص وجود ندارد؟

و شاید حق به جانب آنهایست که واقعات سالهای اخیر تاجیکستان را دلیل واضح تطبیق ناپذیری ارزشهای دموکراتی در کشورهای سنتی شرقی قلمداد می‌نمایند؟

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

فصل اول: جامعه سنتی تاجیکان

فصل دوم: در بند نظام کمونیستی

فصل سوم: خودآگاهی

فصل چهارم: رستاخیز مردم

فصل پنجم: استقلال وطن

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

پژوهش‌های باستان شناسی تل اسپید فارس

پژوهش‌های باستان شناسی تل اسپید فارس

علیرضا عسکری چاوردی و ...

این کتاب با رویکرد علمی و استفاده از روش‌های کاوش پیشرفته در تحلیل و طبقه‌بندی مواد باستانی حاصل از

علی علیه السلام پیشوای پرهیزگاران در نگاه ابن عبدالبر

علی علیه السلام پیشوای پرهیزگاران در نگاه ابن عبدالبر

ناهید طیبی

سیرتاریخی اسلام به گونه ای رقم خورد که مسلمانان پس از پیامبر(ص) به دو فرقه شیعه و سنی تقسیم شده و به

منابع مشابه بیشتر ...

دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان (نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان)

دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان (نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان)

حامد نوحه خوان

در قرن هفتم میلادی اعراب مسلمان توانستند سلسله ساسانی را سرنگون و ایران را تصرف کنند؛ دو قرن بعد ایر

تاریخ معاصر سوریه

تاریخ معاصر سوریه

جان مک هوگو

این کتاب تاریخ سقوط یک کشور را به یک جنگ داخلی ارائه می دهد و نقش مداوم خشونت در شکل گیری دولت را اف