۱۸۷۴
۰
۱۳۹۳/۴/۸
مجله آینه پژوهش/ شماره 145

مجله آینه پژوهش/ شماره 145

پدیدآور: نویسندگان ناشر: دفتر تبلیغات اسلامیتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: قم

خلاصه

شماره جدید مجله آینه پژوهش با مقالات متنوعی منتشر شد. این شماره طبق روال همیشگی در بخش‌های مختلف مقالات، نقد و بررسی و معرفی کتاب دارد.

معرفی کتاب

شماره جدید مجله آینه پژوهش با مقالات متنوعی منتشر شد. این شماره طبق روال همیشگی در بخش‌های مختلف مقالات، نقد و بررسی و معرفی کتاب دارد. در زیر فهرست مقالات و مطالب به همراه چکیده آنها می‌آید:

از دو راهی کاذب «استاندارد» و «آرمان» تا بن بست «جامعه گرایی»

در باب آداب و اخلاق حرفه ای نشر و پژوهش به بهانه یک ماجرای واقعی/ محمدمهدی مجاهدی

چکیده: سرقت علمی و ادبی در اخلاق حرفه ای نشر و پژوهش فارغ از نیت مرتکبان یا شخصیت ایشان، تعریف می شود.شناسایی و مراعات حق مالکیت معنوی که بن مایه اصلی اخلاق نشر و پژوهش است، تابع دو تحول مفهومی بزرگ است که هم بسته یکدیگرند،  یکی دگرگونی دانشوری به «کار» علمی، و دیگری تحول دانش به «کالای» علمی. نویسنده در نوشتار حاضر به وجه تکنولوژیک نهاد نشر و پژوهش و اخلاقیات و آداب شناسی هم بسته آن می پردازد.وی در راستای این هدف، ابتدا مقدمه ای در باب تکنولوژی به نحو عام، و نهاد نشر و پژوهش به نحو خاص،  و اخلاق مواجهه با آنها بیان می دارد.سپس مطالبی در خصوص اخلاق نشر و پژوهش ارائه نموده و استدلال های خود را پیرامون ضرورت بازگشت به اخلاق حرفه ای پژوهش و نشر مورد بحث و جمع بندی قرار می دهد.

بررسی میزان مطابقت چکیده های فارسی نشریات علمی-پژوهشی علوم قرآن و حدیث

منتشره در سال های 1387-1389 با استاندارد ایزو 214 / راضیه سلیمانی، عبدالحسین طالعی، علیرضا هویدا

چکیده: تعیین میزان انطباق چکیده مقالات مجلات با استانداردهای چکیده نویسی، محکی برای برآورد فاصله با استانداردها و ایجاد هماهنگیدر چکیده ها و جلوگیری از چندگانگی و پراکندگی در ارائه آنهاست. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق چکیده های فارسی مقالات نشریات علمی پژوهشی علوم قرآن وحدیث منتشره طی سال های 1387 تا 1389 با استاندارد ایزو 214 به رشته تحریر درآمده است.پژوهش، کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری شامل 8 عنوان نشریه علمی- پژوهشی علوم قرآن و حدیث (40مجلد و 333 چکیده)  است.روش گرآوری اطلاعات، مراجعه به شکل چاپی نشریات و مطالعه چکیده های فارسی مقالات بوده و ابزار گردآوری آ«، سیاهه وارسی است که بر اساس عناصر استاندارد بین المللی ایزو 214 استخراج شده است.داده های دریافتی از سیاهه با استفاده از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میانگین مطابقت چکیده های جامعه پژوهش با استاندارد ایزو 214،  38/69% است. همچنین مشخص شد که در میان نشریات علمی – پژوهشی قرآن و حدیث،  قرآن شناخت (4/82%) بیشترین میزان مطابقت و پژوهش دینی (63/64%) کمترین میزان مطابقت با استاندارد را داشته است. به طور کلی،  نشریات مورد بررسی از جهت مطابقت با استاندارد ایزو 214 در سطح مطلوبی قرار دارد، اما بررسی میانگین رعایت معیارهای اساسی چکیده نویسی در آنها نشان دهنده سطح نامطلوب چکیده های مقالات بوده و ارتقاء در سطح چکیده نویسی را می طلبد.

قم در آینه ی ادبیات و فرهنگ عامه/ محمدرضا رهبریان

چکیده: اگر چه قم در آینه ی اشعار شاعران نمود چشمگیر نداشته است، ولی باز از میان شعرها و جملات و ضرب المثل هایی که به نحوی،  نام قم در آنها وارد شده، و یا در ارتباط با قم ساخته شده اند، می توان دریافت که قم تا چه اندازه و در چه دوره و با چه لحن و بیانی کانون توجّه شاعران و مردمان بوده است.نویسنده در نوشتار حاضر کوشیده است نمود قم را در برخی ازمتون ادبی و نیز ضرب المثل و شعر رایج در فرهنگ عامه، مورد کاوش قرار دهد.

جورقانی و کتاب الاباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر/ ناصر حیدر زاده

چکیده: ابوعبدالله حسین بن ابراهیم جورقانی عالم قرن ششم در کتاب خود تحت عنوان الاباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر، کوشیده است روایات باطل را با ذکر روایاتی مشهور و صحیح بازشناساند.نویسنده در نوشتار حاضر، مطالب خود را با بیان شرح حال مؤلف کتاب، مشایخ و شاگردان مذهب وی، آغاز و ادامه، جورقانی را در نگاه دانشمندان بررسی می نماید.معرفی کتاب الاباطیل و المناکیرو سایر آثار جورقانی، ویژگی های ساختاری و محتوایی کتاب و روش جرقانی در تألیف آن، از دیگر مباحث مطرح شده در نوشتار می باشند.نویسنده در نهایت، نوشتار را با بیان منابع جورقانی در تألیف الاباطیل، نسخه های کتاب، دیدگاه های دیگراندرباره الاباطیل و تأثیر آن بر آثار بعدی، و اشکالات جورقانی در نقد و بررسی روایات، به پایان می رساند.

مروری بر کتاب آیه ی تطهیر در آیینه ی شعر عرب/ عبدالحسین طالعی   

 چکیده: کتاب «آیه ی تطهیر در آیینه ی ادبیات عرب» نوشته ی زهره اخوان مقدم، پژوهشی درباره ی آیه ی تطهیر است که محور اصلی آن، کاربرد درونمایه ی آیه ی تطهیر در ادبیات عرب است.کتاب مذکور مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اخوان در سال 1381 در رشته ادبیات عرب بوده که در سال 1392 توسط انتشارات نبأ به چاپ رسیده است.نویسنده در نوشتار حاضر، به اختصار به تشریح محتوای فصول کتاب پرداخته و سپس پیشنهاداتی را در رفع کاستی های محتوایی، چاپی، و ویرایشی اثر ارائه می دهد.

بررسی محتوایی کتاب الأزهیه فی علم الحروف/ علی صیادانی

چکیده: کتاب«الازهیه فی علم الحروف» نوشته علی بن محمد هروی نحوی، اثری در زمینه نحو، از اولین کتاب هایی است که به طور مفصل به حروف و کاربردهای آن پرداخته است.نویسنده نوشتار حاضر را با هدف بررسی محتوایی کتاب مذکور، به رشته تحریر درآورده است.وی نوشتار خود را با بیان خلاصه ای از زندگانی نویسنده کتاب و آثار وی آغاز و در ادامه، ارزش علمی کتاب و فصول آن را تشریح می نماید.شیوه هروی در نگارش کتاب، مقایسه کتاب با کتاب مغنی اللبیب، اصول نحوی و نظریات نحوی جدید موجود در کتاب الازهیه، از دیگر مباحث مطرح در نوشتار حاضر می باشند.نویسنده مطالب خود را با بیان دیدگاه خود نسبت به استشهاد به حدیث در کتاب الازهیه و اسلوب هروی در ارائه شواهد شعری، به پایان می رساند.

مقایسه ی دو ترجمه ی کتاب اقتدا به محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)/ سعید کریمی

چکیده: کتاب اقتدا به محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) از جمله مهم ترین آثاری است که توسط اسلام شناس معاصر کارل ارنست در پاسخ به تصورات نادرست درباره اسلام در غرب، به رشته تحریر درآمده است.نویسنده در نوشتار حاضر، به مقایسه ترجمه آقایان قاسم کاکایی و حسن نورایی بیدخت از کتاب مذکور و باز نمودن محاسن و معایب آنها همت گماشته است.به دلیل اهمیت زیاد فصل پنجم کتاب یعنی معنویت در عمل، نویسنده تمرکز خود را بر این فصل قرار داده و بررسی کوتاهی نیز بر سایر فصول دارد. وی در راستای این هدف، عبارات و کلماتی را در دو ترجمه مقایسه کرده و گاهی پیشنهاد خود را نیز به آنها افزوده است.

حیدر حب الله و نظریة السنة فی الفکر الإمامی الشیعی التکوّن و الصیرورة/ محمدرضا پیرچراغ

چکیده: کتاب نظریة السنة فی الفکر الإمامی الشیعی التکوّن و الصیروره پژوهشی درباره سنّت و حجیت آن از دیدگاه فقیهان شیعه است.نویسنده کتاب با گاه تایخی تحلیل، یک دوره اعتبار حدیث شیعه را از منظر این دانشمندان در دوره ی زمانی عصر حضور ائمه(ع) تا عصر حاضر، مورد بررسی قرار می دهد.وی سعی دارد اثبات کند که شیعه در هیچ دوره ی تاریخی به سنت ظنی عمل نکرده است و بر همین اساس در 5 فصل اول سنت را در دوره حضور معصومان(ع)، قرن چهارم تا هفتم،  قرن هفتم تا نهم،  قرن دهم و یازدهم(اخباریون) و عصر حاضر مورد کاوش قرار می دهد.در فصل ششم بحثی پیرامون جریان های نقدگرای حاضر داشته و در نهایت به ارائه مطالبی درباره حجیت سنت ظنی در حوزه ی غیر فقه و احکام پرداخته است.نویسنده نوشتار حاضر، با هدف معرفی کتاب مذکور، نخست معرفی مختصریاز مؤلف کتاب ارائه می نماید.در ادامه،  با معرفی کتاب و ذکر اهداف و سؤالات نویسنده آن، فصل کتاب را نام برده و به اختصار محتوای آنها را مورد مداقه قرار می دهد. 

پاره های اسلام شناسی (2)/ محمدحسین رفیعی

نوشتار حاضر مشتمل بر معرفی برخی مقالات لاتین در حوزه مطالعات اسلامی است که تاکنون ترجمه و منتشر نشده اند.نویسنده در نوشتار حاضرتلاش دارد در راستای معرفی مقالات،  به اختصار محتوای هر یک از مقالات را مورد مداقه قرار دهد.برخی از عناوین مقالات معرفی شده بدین شرح اند:

1.سعید حوّی: اندیشمندی بنیادگرا در سوریه جدید 2.سعیدحوّی و احیاگری اسلامی در سوریه بعثی 3.ایگناتس گلدتسیهر؛پلی بین اسلام، مسیحیت و یهودیت 4.بررسی مطالعات اخیر در تاریخ تشیع متقدم 5.تاریخ نگاری ترکان عثمانی در قرن نهم: بررسی مورخین بایزید اول و بایزید دوم

سیمای آقاعلی مدرس طهرانی در پژوهش های دانشگاهی و حوزوی/ بهروز همایی

چکیده: آقا علی مدرس طهرانی یکی از پنج چهره شاخص حکمت متعالیع، بواسطه ابتکارات متعدد فلسفی اش از زمان حیات به «حکیم موسس» معروف شده است.وی از قوی ترین شارحان آراء صدرالمتالهین است.تأثسر گذاری مدرس طهرانی در زمینه علوم عقلی باعث گردیده که کتاب ها، مقالات،   پایان نامه هایی پیرامون شخصیت، آثار، آراء و اندیشه های وی تألیف گردد. نویسنده نوشتار حاضر با هدف شناساندن این پژوهش ها به جامعه عالی، اطلاعات کلیه آثار مرتبط با ایشان را گردآوری نموده است.موضوع این آثار مشتمل بر زندگی نامه، کتاب ها، آرا و افکار مدرس طهرانی است که نویسنده به ارائه اطلاعات کتابشناسی و چکیده 48 منبع، شامل 27 مقاله، 13 پایان نامه و 8 مقاله کتابی، همت گماشته است.

مغالطات/ نیره خداداد شهری

آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی/ نیره خداداد شهری

نگاهی به تفسیر آیه مباهله/ نیره خداداد شهری

سایه سروسهی/ اسماعیل تاج بخش

معرفی گزارشی/ اسماعیل مهدوی راد

مجله های پژوهشی/ اسماعیل مهدوی راد

درگذشتگان/ ناصرالدین انصاری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

محاصره مسجد الحرام

محاصره مسجد الحرام

نویسندگان

کتاب حاضر ترجمه ی سه کتاب است با نام های «حصر مکه»اثر یاروسلاو تروفیموف، «ایام مع جهیمان» تألیف ناصر

آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانستان

آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانستان

داداجان عابدوف

کتاب حاضر به تهیه یک سلسله از جزئیات فرهنگ معنوی عامیانه دری زبانان افغانستان اختصاص دارد. مباحث عمد

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

دیوارنگاره های آسیای مرکزی

دیوارنگاره های آسیای مرکزی

نویسندگان

کتاب حاضر گردآوری و ترجمه ی پنج مقاله درباره ی نقاشی های دیواری در آسیای مرکزی است.

تمدن اسلامی: بررسی و تحلیل دانشنامه های تمدن اسلامی به زبان های گوناگون از 1800 تا کنون

تمدن اسلامی: بررسی و تحلیل دانشنامه های تمدن اسلامی به زبان های گوناگون از 1800 تا کنون

نویسندگان

در اثر حاضر، حدود دویست دایرة المعارف از کشورها و زبان های گوناگون معرفی شده است. کشورهایی که چندان