۱۸۴۸
۰
۱۳۹۳/۴/۳
مجموعه مقالات غزنی بستر تمدن شرق اسلامی 2 ج + کتابشناسی غزنه

مجموعه مقالات غزنی بستر تمدن شرق اسلامی 2 ج + کتابشناسی غزنه

پدیدآور: نویسندگان ناشر: عرفان - فرهنگستان زبان و ادب فارسیتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

در این دو کتاب تاریخ، فرهنگ، زبان، جغرافیای تاریخی و مفاخر غزنی و کتابشناسی غزنه مورد بحث قرار گرفته‌اند.

معرفی کتاب

غزنین یا غزنه تاریخی شهری است مشهور که نزد محققان و پژوهشگران نامی آشنا دارد. به ویژه ادیبان و دانشوران ادبی با این نام بسیار آشنا هستند. یکی از ادوار درخشان ادب فارسی در این شهر مورد حمایت قرار گرفت و شعرا و ادبای زیادی به این شهر رفت و آمد داشتند. اکنون این شهر با عنوان غزنی، در مرکز ایالت غزنی افغانستان قرار دارد و سخت مورد علاقه عزیزان افغان. این شهر در سال 2013 از سوی سازمان علمی و فرهنگی آیسسکو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد.

در همین راستا، مجمع فرهنگی علما و طلاب جاغوری مجموعه مقالاتی را در 4 جلد با عنوان غزنی، بستر تمدن شرق اسلامی را تهیه کرده است.

در این کتاب تاریخ، فرهنگ، زبان، جغرافیای تاریخی و مفاخر غزنی مورد بحث قرار گرفته‌اند. نویسندگان این کتاب، بر خلاف بسیاری از نویسندگان سده اخیر، غزنی و بانیان فرهنگ و تمدن آن را تنها بر اساس فرضیات بیگانگان و نظرات خاورشناسان معرفی نکرده، بلکه به منابع تاریخی معتبر، جغرافیای تاریخی، زبان و ادبیات، دین و مذهب، آداب و رسوم، نام باستانی و کنونی اقوام، چهره، نام‌های باستانی شهرها و کوه‌ها و نهرها، و ... را مورد توجه قرار داده‌اند.

بخش نخست

سیمای غزنی در منظومه‌های تاریخ آریانا

بخش دوم

جغرافیای فرهنگی، انسانی و تاریخی غزنی باستان

بخش سوم

جغرافیا و مراکز تاریخی ایران باستان

جلد دوم

Ghazne2.jpg

بخش نخست

سه نگارش در تاریخ غزنویان

بخش دوم

سه نوشتار در تاریخ غزنویان

بخش سوم

سه قلم با غزنویان و اسماعیلیان

کتابشناسی غزنه

Ghazne3.jpg

این کتاب، کتابشناسی غزنه است که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

فهرست مطالب کتاب:

بخش اول: کتاب‌ها

آموزش و پرورش

فلسفه، عرفان، دین

باستان‌شناسی

جغرافیا

ادبیات

تاریخ

علوم

هنر

بخش دوم: مقاله‌ها

فلسفه، عرفان، دین

باستان‌شناسی

جغرافیا

ادبیات

تاریخ

علوم

هنر

بخش سوم: پایان‌نامه‌ها

فلسفه، عرفان، دین

باستان‌شناسی

جغرافیا

ادبیات

تاریخ

علوم

هنر

نمایه‌ها

نمایه نام مولفان

نمایه عنوان

 

نظر شما ۰ نظر