۱۵۲۶
۰
۱۳۹۲/۱۰/۹
جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری

جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری

پدیدآور: فاطمه صادقی ناشر: نگاه معاصرتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: تهران

خلاصه

مؤلف در پی آن است که نقش جنسیت و به طور خاص نقش زن را در پیدایش نظام‌های اخلاقی طی 7 قرن یعنی از سه قرن پیش از اسلام تا چهار قرن بعد از اسلام بررسی کند

معرفی کتاب

مطالعات زنان در ایران فراز و فرود داشته اما در سطوح مختلف ادامه یافته است. البته مثل بقیه موارد گاهی تحت تأثیر جریان‌ها و امور سیاسی قرار گرفته، ولی باز پیش رفته است. نگاه‌های مختلف مانند نگاه سنتی یا نگاه فمینیستی در این زمینه بر مطالعات زنان سایه افکنده و آثار مختلفی پدید آمده است. البته مطالعات زنان گاهی در سطح دانشگاهی پیگیری شده که تحقیقات در این زمینه را پربار کرده است.

یکی از آثار دانشگاهی، کتاب حاضر است که در اصل رساله دکتری مؤلف بوده و در سال 1383 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع کرده است. مؤلف در پی آن است که نقش جنسیت و به طور خاص نقش زن را در پیدایش نظام‌های اخلاقی طی 7 قرن یعنی از سه قرن پیش از اسلام تا چهار قرن بعد از اسلام بررسی کند. این کتاب در پی رسیدن به پاسخ این سؤال است که: جنسیت در شکل‌گیری نظام‌های اخلاقی از سه قرن پیش از اسلام تا قرن 4 هجری که مصادف است با ایران ساسانی تا شکل‌گیری مکاتب فقهی چه نقشی ایفا کرده و تلقی از آن چگونه بوده است؟

برای پاسخ به این سؤال نه تنها نظام‌های اخلاقی در دوره مورد بحث در ایران مورد مطالعه قرار گرفته، بلکه نحوه بروز آنها در ساخت سیاسی، و زندگی عمومی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در پاسخ سؤال فوق آمده است: جنسیت نقش همه جانبه‌ای در این زمینه داشته و تلقی از جنسیت در آموزه‌های اخلاقی در دوران مورد بحث با وجود گسست‌ها و تفاوت‌های ناشی از وضعیت آیینی و اجتماعی، سیاسی جدید از نوعی تداوم حکایت دارد. به تعبیر دیگر آموزه‌های اخلاقی در این دوره را می‌توان بر بستر واحدی نشاند.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

مقدمه

بخش اول: ایران دوره ساسانی

فصل اول: زن و جنسیت در ایران پیش از ساسانی

فصل دوم: تحول در باورهای اسطوره‌ای و دینی

فصل سوم: وضع عمومی زنان در دوره ساسانی

فصل چهارم: خانواده پدرسالار ساسانی

فصل پنجم: منابع اخلاقی دوره ساسانی

فصل ششم: جنسیت در نظام‌های اخلاق علمی و فقه زرتشتی دوره ساسانی

فصل هفتم: آموزه‌های سیاسی، اجتماعی

بخش دوم: ایران پس از اسلام

فصل هشتم: زن و جنسیت در اسلام

فصل نهم: زن و جنسیت در ایران پس از اسلام

فصل دهم: منابع ادبیات اخلاقی در دوره اسلامی

فصل یازدهم: فقه اسلامی

فصل دوازدهم: مکاتب فقهی

فصل سیزدهم: فقه سیاسی

فصل چهاردهم: نتیجه گیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

ویلم فلور

نقاشی دیواری در دوره قاجار برگردان عنوان کتاب Wall painting in Qajar iran، نوشته ویلم فلور، ایران شن

تمدن اسلامی در سرزمین شام؛ از برافتادن بنی امیه تا برآمدن ایوبیان

تمدن اسلامی در سرزمین شام؛ از برافتادن بنی امیه تا برآمدن ایوبیان

اعظم رحمت آبادی

این پژوهش به وضعیت دانش و خدمات علمی، دانشمندان و تولیدات علمی، تألیفات و سرزمین هایی که در زمینه فر