۲۵۲۲
۰
۱۳۹۲/۹/۵
مقدمه ای بر شناخت جامعه علویان ترکیه (از پیدایش تا 2009 م)

مقدمه ای بر شناخت جامعه علویان ترکیه (از پیدایش تا 2009 م)

پدیدآور: مهدی جمالی فر ناشر: امیرکبیرتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر مقدمه‌ای بر شناخت جامعه علویان ترکیه از پیدایش آن در قرن هفتم تا قرن حاضر است.

معرفی کتاب

جامعه علویان امروز در چند کشور وجود دارند و به خصوص در ترکیه بسیار تأثیر گذار شده‌اند. با این که مفاهمه آنها با جوامع شیعی زیاد است و تعامل بهتری می‌توان با آنها برقرار کرد، مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با علویان کم است. کتاب حاضر مقدمه‌ای بر شناخت جامعه علویان ترکیه از پیدایش آن در قرن هفتم تا قرن حاضر است. در این اثر علاوه بر بحث پیرامون زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری جامعه علویان و همچنین تحولات تاریخی آن‌ها، به عقاید، آیین‌ها و رسوم این جامعه نیز پرداخته شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخی سرگذشت علویان به ارتباط، قیام، جنگ و سرکوب آنها توسط حکومت عثمانی برمی‌گردد که در زمان صفویه به اوج خود رسیده بود و بعدها ادامه یافت. در دوره معاصر و به خصوص در زمان کنونی ما با توجه به آگاهی‌های روز افزن علویان و فضای باز که برای فعالیت آنها در ترکیه فراهم شده، نوعی هویت‌یابی به وجود آمده و نشانه آن در برپایی مراسم و شعائر شیعی در ترکیه نمود دارد.

از لحاظ استراتژیک نیز می‌توان در آینده تأثیرگذاری آنها در ساختار قدرت و جامعه ترکیه را مشاهده کرد.

 

فهرست مطالب کتاب عبارت است از:

زمینه‌های تاریخی پیدایش علویان ترکیه

تاریخ علویان از دوران سلطنت بایزید دوم تا پایان سلطنت سلیم اول

تاریخ علویان آناتولی از آغاز سلطنت سلیمان قانونی تا کنون

گرایش‌های فکری امروز علویان ترکیه

علویان و فرهنگ شفاهی

بستر تکوین و تحول عقاید علویان

عقاید و آیین‌های علویان ترکیه

آیین ها و مراسم

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای