۲۱۱۱
۰
۱۳۹۲/۹/۵
مقدمه ای بر شناخت جامعه علویان ترکیه (از پیدایش تا 2009 م)

مقدمه ای بر شناخت جامعه علویان ترکیه (از پیدایش تا 2009 م)

پدیدآور: مهدی جمالی فر ناشر: امیرکبیرتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر مقدمه‌ای بر شناخت جامعه علویان ترکیه از پیدایش آن در قرن هفتم تا قرن حاضر است.

معرفی کتاب

جامعه علویان امروز در چند کشور وجود دارند و به خصوص در ترکیه بسیار تأثیر گذار شده‌اند. با این که مفاهمه آنها با جوامع شیعی زیاد است و تعامل بهتری می‌توان با آنها برقرار کرد، مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با علویان کم است. کتاب حاضر مقدمه‌ای بر شناخت جامعه علویان ترکیه از پیدایش آن در قرن هفتم تا قرن حاضر است. در این اثر علاوه بر بحث پیرامون زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری جامعه علویان و همچنین تحولات تاریخی آن‌ها، به عقاید، آیین‌ها و رسوم این جامعه نیز پرداخته شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخی سرگذشت علویان به ارتباط، قیام، جنگ و سرکوب آنها توسط حکومت عثمانی برمی‌گردد که در زمان صفویه به اوج خود رسیده بود و بعدها ادامه یافت. در دوره معاصر و به خصوص در زمان کنونی ما با توجه به آگاهی‌های روز افزن علویان و فضای باز که برای فعالیت آنها در ترکیه فراهم شده، نوعی هویت‌یابی به وجود آمده و نشانه آن در برپایی مراسم و شعائر شیعی در ترکیه نمود دارد.

از لحاظ استراتژیک نیز می‌توان در آینده تأثیرگذاری آنها در ساختار قدرت و جامعه ترکیه را مشاهده کرد.

 

فهرست مطالب کتاب عبارت است از:

زمینه‌های تاریخی پیدایش علویان ترکیه

تاریخ علویان از دوران سلطنت بایزید دوم تا پایان سلطنت سلیم اول

تاریخ علویان آناتولی از آغاز سلطنت سلیمان قانونی تا کنون

گرایش‌های فکری امروز علویان ترکیه

علویان و فرهنگ شفاهی

بستر تکوین و تحول عقاید علویان

عقاید و آیین‌های علویان ترکیه

آیین ها و مراسم

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تصوف و سیاست در متون منثور تا پایان قرن چهارم هجری

تصوف و سیاست در متون منثور تا پایان قرن چهارم هجری

مهدی حیدری

نویسنده در این کتاب کوشیده تا در بازه‌ای مشخص از تاریخ یعنی تا پایان قرن چهارم، به قبض و بسط و فراز

سال های دانشکده: یادنامه پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

سال های دانشکده: یادنامه پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

نویسندگان

یادنامه ی حاضر شامل یادداشت های برخی از فارغ التحصیلان دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی به ویژه در رشته

منابع مشابه بیشتر ...

دولت های علوی

دولت های علوی

محرم اوچان- امید آتلی

موضوع کتاب، چنان که از عنوان آن نیز برمی آید، تاریخ دولت های علوی در ترکیه از عثمانی تا ترکیه ی امرو

زبدة الوقایع (تاریخ وان و هکاری 1266-1262ش)

زبدة الوقایع (تاریخ وان و هکاری 1266-1262ش)

میرزا موسی خان طباطبایی انصاری

این اثر دارای اطلاعات ذی قیمتی از مسائل مهم تاریخی، سیاسی، جامعه شناختی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، اقتص