۱۲۷۹
۰
۱۳۹۲/۹/۳
اسلام و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن حنفی

اسلام و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن حنفی

پدیدآور: نصرالله آقاجانی ناشر: بوستان کتابتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: قم

خلاصه

کتاب حاضر ضمن بررسی روشنفکری در مصر معاصر، به بررسی انتقادی آراء و افکار حسن حنفی می‌پردازد.

معرفی کتاب

حسن حنفی (1935 ـ ) از اندیشمندان معاصر نواندیش در مصر است. وی را گاهی نومعتزلی و گاهی با گرایش چپ در مصر می‌شناسند. وی جزء کسانی است که با موازین معرفتی مدرن به بازخوانی میراث اسلامی پرداخته است. این رویکرد که در چارچوب نسبیت‌گرایی، پدیدارشناسی، فایده‌گرایی، قداست‌زدایی، امانیسم، سکولاریسم و تاریخی‌نگری قراردارد میراث و نصوص اسلامی را به تأویل می‌برد و چالش‌های معرفتی خود را به دنبال دارد.

کتاب حاضر ضمن بررسی روشنفکری در مصر معاصر، به بررسی انتقادی آراء و افکار حسن حنفی می‌پردازد.

وی مجموعه اندیشه خود را در سه حوزة بازسازی یا تجدد میراث اسلامی، حوزه غرب‌شناسی و حوزه بازشناسی مسائل مربوط به واقعیت معاصر مسلمین عرضه کرده است.

این کتاب زمینه‌های پیدایش رویکرد فوق در مصر، بازشناسی تجدد و غرب از منظر حسن حنفی، بازشناسی میراث اسلامی و نسبت آن با تجدد از نظر حسن حنفی، چالش‌های فراروی رویکرد فوق در مصر را بررسی می‌کند.

فهرست موضوعات کتاب به ترتیب زیر است:

مقدمه

بخش اول: اسلام و تجدد در مصر

فصل اول: کلیات و مفاهیم

فصل دوم: غرب گرایی در مصر

فصل سوم: بیداری اسلامی در مصر

بخش دوم: اسلام و تجدد در اندیشه حسن حنفی

فصل اول: بازشناسی تجدد و غرب در اندیشه حسن حنفی

فصل دوم: بازشناسی اسلام و میراث اسلامی در اندیشه حسن حنفی

فصل سوم: خاتمه: جمع‌بندی و کلی‌ترین نقدها

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

ویلم فلور

نقاشی دیواری در دوره قاجار برگردان عنوان کتاب Wall painting in Qajar iran، نوشته ویلم فلور، ایران شن

تمدن اسلامی در سرزمین شام؛ از برافتادن بنی امیه تا برآمدن ایوبیان

تمدن اسلامی در سرزمین شام؛ از برافتادن بنی امیه تا برآمدن ایوبیان

اعظم رحمت آبادی

این پژوهش به وضعیت دانش و خدمات علمی، دانشمندان و تولیدات علمی، تألیفات و سرزمین هایی که در زمینه فر