۱۲۳۸
۰
۱۳۹۲/۸/۲۶
سنت و تجدد یا ثابت و متحول (پژهشی در نوآوری و سنت عرب)

سنت و تجدد یا ثابت و متحول (پژهشی در نوآوری و سنت عرب)

پدیدآور: ادونیس (علی احمد سعید) ناشر: سخنتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مترجم: دکتر حبیب الله اسماعیلیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۶۵۰ نسخه

خلاصه

کتاب حاضر برترین اثر تحقیقی ادونیس، متفکر، نظریه پرداز، محقق و شاعر شهیر دنیای عرب است و از بدو انتشار به زبان اصلی مناقشات بسیاری برانگیخته و باعث پژوهش و نشر چند کتاب در کنار آن شده است.

معرفی کتاب

کتاب حاضر برترین اثر تحقیقی ادونیس، متفکر، نظریه پرداز، محقق و شاعر شهیر دنیای عرب است و از بدو انتشار به زبان اصلی مناقشات بسیاری برانگیخته و باعث پژوهش و نشر چند کتاب در کنار آن شده است.

این اثر با عنوان اصلی «الثابت و المتحول» در اصل رساله دکتری وی به راهنمایی پل نویا دانشگاه سن ژوزف لبنان بوده که در سال 1973 م از آن دفاع شد و در سال 1981 م در سه جلد با مقدمه پل نویا در دار العوده با عناوین زیر چاپ شد:

الاصول

تاصیل الاصول

صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعری؛

این کتاب به کرات چاپ شد و بعدها توسط نشر الساقی در چهار جلد الاصول؛ تأصیل اصول؛ صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعری و صدمة الحداثة و سلطة الموروث الدینی منتشر شد.

ترجمه حاضر بر اساس چاپ جدید چهار جلدی آن سامان یافته است.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

اشاره

مقدمه مترجم

سنت و تجدد؛ کتب اول: اصول

بخش اول: اصول سنت

بخش دوم: اصول نوآوری

کتاب دوم: اقتدار سنت

بخش اول: پایه گذاری سنت و تقلید

بخش دوم: پایه گذاری اصل ابداع یا نوآوری

بخش سوم: دیالکتیک اتباع و ابداع یا کهنه و نو

کتاب سوم: شوک مدرنیسم و اقتدار سنت دینی

بخش اول: چارچوب عقل

بخش دوم: نواندیشی یا عصر نهضت

پیوست‌ها

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

ویلم فلور

نقاشی دیواری در دوره قاجار برگردان عنوان کتاب Wall painting in Qajar iran، نوشته ویلم فلور، ایران شن

تمدن اسلامی در سرزمین شام؛ از برافتادن بنی امیه تا برآمدن ایوبیان

تمدن اسلامی در سرزمین شام؛ از برافتادن بنی امیه تا برآمدن ایوبیان

اعظم رحمت آبادی

این پژوهش به وضعیت دانش و خدمات علمی، دانشمندان و تولیدات علمی، تألیفات و سرزمین هایی که در زمینه فر