۱۵۱۸
۰
۱۳۹۲/۸/۲۶
سنت و تجدد یا ثابت و متحول (پژهشی در نوآوری و سنت عرب)

سنت و تجدد یا ثابت و متحول (پژهشی در نوآوری و سنت عرب)

پدیدآور: ادونیس (علی احمد سعید) ناشر: سخنتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مترجم: دکتر حبیب الله اسماعیلیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۶۵۰ نسخه

خلاصه

کتاب حاضر برترین اثر تحقیقی ادونیس، متفکر، نظریه پرداز، محقق و شاعر شهیر دنیای عرب است و از بدو انتشار به زبان اصلی مناقشات بسیاری برانگیخته و باعث پژوهش و نشر چند کتاب در کنار آن شده است.

معرفی کتاب

کتاب حاضر برترین اثر تحقیقی ادونیس، متفکر، نظریه پرداز، محقق و شاعر شهیر دنیای عرب است و از بدو انتشار به زبان اصلی مناقشات بسیاری برانگیخته و باعث پژوهش و نشر چند کتاب در کنار آن شده است.

این اثر با عنوان اصلی «الثابت و المتحول» در اصل رساله دکتری وی به راهنمایی پل نویا دانشگاه سن ژوزف لبنان بوده که در سال 1973 م از آن دفاع شد و در سال 1981 م در سه جلد با مقدمه پل نویا در دار العوده با عناوین زیر چاپ شد:

الاصول

تاصیل الاصول

صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعری؛

این کتاب به کرات چاپ شد و بعدها توسط نشر الساقی در چهار جلد الاصول؛ تأصیل اصول؛ صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعری و صدمة الحداثة و سلطة الموروث الدینی منتشر شد.

ترجمه حاضر بر اساس چاپ جدید چهار جلدی آن سامان یافته است.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

اشاره

مقدمه مترجم

سنت و تجدد؛ کتب اول: اصول

بخش اول: اصول سنت

بخش دوم: اصول نوآوری

کتاب دوم: اقتدار سنت

بخش اول: پایه گذاری سنت و تقلید

بخش دوم: پایه گذاری اصل ابداع یا نوآوری

بخش سوم: دیالکتیک اتباع و ابداع یا کهنه و نو

کتاب سوم: شوک مدرنیسم و اقتدار سنت دینی

بخش اول: چارچوب عقل

بخش دوم: نواندیشی یا عصر نهضت

پیوست‌ها

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سرگذشت سایه ها ( هفتاد مقاله مجله ملانصرالدین درباره زنان و کودکان )

سرگذشت سایه ها ( هفتاد مقاله مجله ملانصرالدین درباره زنان و کودکان )

مسئله اصلی مجله ملانصر الدین مبارزه با خرافات مذهبی و مرتجعان بود. مبارزه با استبداد سلاطین و خوانین

جشن نامه ی دکتر سیروس شمیسا

جشن نامه ی دکتر سیروس شمیسا

یاسر دالوند

این کتاب شامل 59 مقاله است که درباره ی زندگی و آثار دکتر سیروس شمیسا نوشته شده است.