۱۹۲۰
۰
۱۳۸۵/۱۱/۸
حزب الدعوة الاسلامية (2 ج)

حزب الدعوة الاسلامية (2 ج)

پدیدآور: حسن شبر

معرفی کتاب

 

 

 

حزب الدعوه عراق يکي از جريان هاي مبارز در عراق بود اما جرياني بود که حزب بعث دست کم در دوره اي سعي مي کرد همه را به آن نسبت دهد. اين در حالي بود که در عراق جريان هاي معارض فراوان بودند. در اين ميان حزب الدعوه ويژگي خاصي داشت. يک جريان روشنفکري مذهبي به شمار مي آمد که کساني مانند فرزندان آيت الله حکيم از جمله مهدي و محمد باقر و بزرگاني مانند شهيد محمدباقر صدر آن را بنيانگزاري کردند. اين حزب هم مانند بسياري از جريان هاي ديگر دچار انشعاباتي شد. زماني هم در ايران با مجلس اعلي يک دست شد اما باز از آن هم جدا گرديد. در زماني پس از سقوط صدام در سال 2003 به جز علاوه، دو نخست وزير يکي جعفري و ديگر مالکي هر دو متعلق به حزب الدعوه هستند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در باره اين حزب آثاري منتشر شده که از آن جمله کتاب صالح الخرسان بود. اکنون آقاي حسن شبر که خود از همين حزب است اين کتاب دو جلدي را در تاريخ حزب منتشر کرده است.

نوشتن از حزب الدعوه يا هر حرکت شيعي ديگر معاصر ريشه در مسائل مربوط به شيعه در دوره عثماني دارد. لذا نخستين بحث کتاب واقع الشيعه في الدولة العثمانيه است.

پس از آن مروري بر انقلاب عشرين عراق و مواضع علماي ديگر مانند سيد ابوالحسن اصفهاني و غيرهم که به ايران آمدند و در نهايت انديشه آغازين تشکيل حزب و کار حزبي که منجر به تشکيل حزب الدعوه گرديد.

در اين کتاب، بحث هاي سياسي و فکري با مسائل تاريخي در هم آميخته شده و نويسنده با احساس و با نگاهي ايدئولوژيک به طرح مباحث تاريخي بر اساس نگره هاي حزب الدعوه پرداخته است.

مسير کتاب از انقلاب 1958 برخورد علما با کمونيستها، بحث به رسميت شناخته شدن اسرائيل توسط ايران و مواضع آيت الله حکيم، شروع نهضت روحانيت در عراق و مسائل عراق، و در نهايت مواضع حزب الدعوه در مسائل عراق و اين که تا سال 1968 شهيدي نداشتند، در جلد اول آمده است.

اخراج ايرانيان از عراق و مواضع آيت الله حکيم دستگيري عبدالصاحب الدخيل از نخستين دستگير شدن حزب اعام شيخ عارف بصري در سال 1974 از نخستين فشارهايي است که بر حزب وارد مي شود.

در تمام اين مسائل شهيد صدر مسائلي دارد از اين که از حزب جدا شده يا طلاب را از کار حزبي بر حذر داشته و اين که حقيقت ماجرا چه بوده، آخرين ديدار با شهيد صدر در سال 1979 داستان تلگرافهايي که گفته مي شد ميان امام و شهيد صدر رد و بدل شده است دستگيري و شهادت صدراست. گويا بناي مؤلف آن است که داستان حزب را علي الحساب تا همين زمان بنگارد.

از ص 535 تا 790 هم مجموعا 16 پيوست آمده است که برخي اسناد و برخي هم بيانيه ها و سخنراني هاي شهيد صدر است.

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ بلخ در امتداد قرن شانزدهم تا نیمه نخست قرن هجدهم میلادی

تاریخ بلخ در امتداد قرن شانزدهم تا نیمه نخست قرن هجدهم میلادی

بوری احمد ویچ احمدوف

این اثر تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی متصرفات بلخ در دوران شیبانیان و اشترخانیان را بازآفرینی و تد

پنج سفرنامه؛ ژاپنی‌های دیدار کننده از ایران در دهه 1920 میلادی

پنج سفرنامه؛ ژاپنی‌های دیدار کننده از ایران در دهه 1920 میلادی

نوئی دائی شیرو

این کتاب که گزارش پارسی پنج سفرنامه و خاطرات ایران را در بردارد، شرح زندگی و کار چهار تن از فرستادگا

منابع مشابه بیشتر ...

مأموریت در مسکو: خاطرات نعمت اله ایزدی آخرین سفیر ایران در شوروی و اولین سفیر ایران در فدراسیون روسیه

مأموریت در مسکو: خاطرات نعمت اله ایزدی آخرین سفیر ایران در شوروی و اولین سفیر ایران در فدراسیون روسیه

نعمت اله ایزدی

کتاب پیش رو خاطرات دوران مأموریت نعمت اله ایزدی در اتحاد جماهیر شوروی و سپس فدراسیون روسیه است. او آ

مشروطیت از زبان تقی زاده

مشروطیت از زبان تقی زاده

محمود تربتی سنجابی

در میان رجال سیاسی ایران در زمان معاصر، سیدحسن تقی زاده از موقعیت ویژه ای برخوردار است. این کتاب محد