۳۰۲۸
۰
۱۳۸۷/۱۰/۲۴
تاریخ نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی

تاریخ نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی

پدیدآور: شعله کويين مترجم: منصور صفت گل

خلاصه

نگاه مؤلف در این کتاب عمدتا به نگارشهای تاریخی معاصر یعنی آثاری است که در این دوره در باره دولت صفوی و تحولات آن نوشته شده است.

معرفی کتاب

تاریخ نویسی در دوره صفوی تحت تأثیر شرایط تاریخی خاص این دوره است. این تاریخ نویسی از یک طرف ادامه سنت تاریخ نگاری دوره تیموری و از سوی دیگر متأثر از ارزشها و ایده هایی است که در دوره صفوی برآمد. نگاه مؤلف در این کتاب عمدتا به نگارشهای تاریخی معاصر یعنی آثاری است که در این دوره در باره دولت صفوی و تحولات آن نوشته شده است. در این خصوص با توجه به این که کتاب ویژه دوره عباس اول است عمدتا کتاب اسکندر بیک مد نظر بوده است.
کتاب پایان نامه دکتری مؤلف در دانشگاه شیکاگو بوده و حاوی بخش های زیر است:
تاریخ نویسی
وقایع نگاری های عصر شاه عباس یکم
گرته برداری در تاریخ نویسی: اندیشه و مشروعیت
تاریخ نویسی دیباچه های متون صفوی
تاریخ نویسی خاستگاه صفویان
تاریخ نویسی غیر تقلیدی در متون صفوی
اندیشه و مشروعیت در ماجرای یعقوب خان
شاه عباس و یعقوب خان ذوالقدر
میراث تاریخ نویسی صفوی
نتایج
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجموعه داستان‌ها

مجموعه داستان‌ها

آلکساندر پوشکین

پوشکین در این بخش، چند جا از ایرانیان یاد می‌کند که مهم‌ترین آنها برخورد با فاضل خان گروسی است

فرهنگنامه فاطمی؛ نخستین فرهنگنامه موضوعی - الفبایی فاطمة الزهراء سلام الله علیها

فرهنگنامه فاطمی؛ نخستین فرهنگنامه موضوعی - الفبایی فاطمة الزهراء سلام الله علیها

سید حسین اسحاقی و جمعی از فاطمه پژوهان

این کتاب در 9 جلد سامان یافته و به صورت موضوعی، فرهنگنامه‌ای از شخصیت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ

منابع مشابه بیشتر ...

تراژدی تاریخی مشروطیت؛ روشنفکری، روحانیت و زنان

تراژدی تاریخی مشروطیت؛ روشنفکری، روحانیت و زنان

مهدی احمدیان شیجانی

تراژیک نامیدن مشروطیت یعنی اینکه خواننده با مطالعه ی مسائل و مصائب آن زمان و شرح روایت های قهرمانان،

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

دیوید پینالت

این کتاب ثمره ی پژوهش یک محقق غربی در جامعه ی شیعیان هند است و مبتنی بر مشاهدات، تجربیات، اطلاعات و