۲۸۰۶
۰
۱۳۸۷/۱۰/۱۷
اسناد فعاليت بهائيان در دوره محمدرضا پهلوي

اسناد فعاليت بهائيان در دوره محمدرضا پهلوي

پدیدآور: ثريا شهسواري

خلاصه

دوستي می گفت این گفته بهائیان درست است که خیلی ها در دنیا به بهائیت می گروند اما جالب تر آن است که خیلی از این خیلی ها، خیلی زود بهائیت را به دلیل بی اساس بودن آن ترک می کنند.

معرفی کتاب

بهائیت همچنان موضوعی بحث انگیز در ایران و برخی از کشورهای جهان است. شاید کمتر دینی است که در دوره های اخیر مانند این به ظاهر آیین بازیچه دست سیاست شده باشد. ویژگی دیگری هم دارد و آن بی پایگی شگفت آن در عین برخی از شعارهای ظاهری است.

دوستی می گفت این گفته بهائیان درست است که خیلی ها در دنیا به بهائیت می گروند اما جالب تر آن است که خیلی از این خیلی ها خیلی زود بهائیت را به دلیل بی اساس بودن آن ترک می کنند.

فعالیت بهائیان در ایران داستان خاص خود را دارد و بعد از قاجار در دوره پهلوی نیز یکسره کشمکش هایی بر سر آن در حوزه سیاست از یک طرف و در برخوردهای محلی از طرف دیگر دیده می شود.

مجموعه حاضر اسنادی است درباره فعالیت بهائیان از اواخر دوره رضا شاه تا پایان دوره پهلوی که بیشتر حاوی اسنادی از شهربانی و سپس ساواک است. این اسناد در باره نوع فعالیت بهائیان، روابط آنان با دستگاه پهلوی و حمایت های سیاسی از آن است. بر اساس این اسناد می توان به سیاست یک بام و دو هوای پهلوی در حمایت از بهائیان و گاه محدود کردن آنان به دلیل عوارض سیاسی و درگیری های محلی پی برد. بنابه آنچه در مقدمه گفته شده این تنها بخشی از چند هزار سندی است که در مرکز اسناد در باره بهائیان نگهداری می وشد.

به جز اسناد که بخش دوم و اصلی کتاب را تشکیل می دهد مقدمه ای هم در باره اصل بهائیت و ریشه های تاریخی آن در بخش نخست کتاب تا ص 158 آمده است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجموعه داستان‌ها

مجموعه داستان‌ها

آلکساندر پوشکین

پوشکین در این بخش، چند جا از ایرانیان یاد می‌کند که مهم‌ترین آنها برخورد با فاضل خان گروسی است

فرهنگنامه فاطمی؛ نخستین فرهنگنامه موضوعی - الفبایی فاطمة الزهراء سلام الله علیها

فرهنگنامه فاطمی؛ نخستین فرهنگنامه موضوعی - الفبایی فاطمة الزهراء سلام الله علیها

سید حسین اسحاقی و جمعی از فاطمه پژوهان

این کتاب در 9 جلد سامان یافته و به صورت موضوعی، فرهنگنامه‌ای از شخصیت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ

منابع مشابه بیشتر ...

تراژدی تاریخی مشروطیت؛ روشنفکری، روحانیت و زنان

تراژدی تاریخی مشروطیت؛ روشنفکری، روحانیت و زنان

مهدی احمدیان شیجانی

تراژیک نامیدن مشروطیت یعنی اینکه خواننده با مطالعه ی مسائل و مصائب آن زمان و شرح روایت های قهرمانان،

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

دیوید پینالت

این کتاب ثمره ی پژوهش یک محقق غربی در جامعه ی شیعیان هند است و مبتنی بر مشاهدات، تجربیات، اطلاعات و