برچسب ها: گنجینه طالقان

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

این مقاله به بررسی یکی از استعاره های ادبیات پیشگویانه مسلمانان می پردازد که مورد بی توجهی قرار گرفته است.