برچسب ها: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

گفتگویی است به ابتکار خبرگزاری حوزه با این بنده خدا. بخشی از سوالات در باره فعالیت های نوشتنی و تعدادی هم در باره فعالیت های کتابخانه ای.