برچسب ها: مجمع البیان طبرسی

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

توجه فاج به بهره‌گیری طبرسی از حاكم جشمی و تفسیر او، موضوع قابل تأملی است.