برچسب ها: عباسقلی سپهر

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

مجموعه ای از حکایات ادبی شیرین و طنز آمیز است که ذیل عنوان حاضر جوابی در این مجموعه گردآوری شده است.