نویسنده: عباس میرزا بیگدلی جرینی (در گذشته 1338ق)

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

این سفرنامه به قلم حاج عباس میرزا فرزند حاج حسن که کشاورز ساده‌ ساکن روستای جرین شهرستان خدابنده زنجان بوده قلمی شده است.